trešdiena, 2013. gada 20. novembris

Laine sāk spert pirmos solīšus


  • 14.novembrī Laine pirmo reizi sāka tipināt pāris solīšus bez pieturēšanās. Tas nu viņai ir iepaticies un tagad viņa pieceļas kādu noteiktu attālumu no pieturas punkta un tipina līdz tam mērķim. Tie pagaidām ir tikai daži soļi (3 līdz 4). Visbiežāk tas ir viens no vecākiem, pie kura viņa grib pieķerties.
  • Arī Laines valoda attīstās: viņa prot pateikt, kā pēc viņas domām izklausās zivtiņa, kaķis, suns vai automašīnas rūkšana (tā skan aptuveni šādi: brum-brum-brum). Ja Laine ierauga šķēres vai nazi, vai tiem līdzīgu priekšmetu, tad viņa brīdina: "Ass!". Tagad viņa jau prot parādīt un nosaukt, kur ir acis. Laine atpazīst arī vārdu "ābols", tad viņa atkārto: "ap..". Viņai ļoti patīk atkārtot vārdiņu "te", jo to vecāki ļoti bieži saka, uz kaut ko norādot. Laine pazīst arī ļoti svarīgo vārdu "tētis", tad viņa lepni norāda uz savu tēti.
  • Lainei patīk skatīties žurnālus, tajos viņa atpazīst mazuļus. Grāmatās viņa prot parādīt, kur ir lācis un putniņš.